Eurocard och Diners Club fusioneras med SEB Kort

Nyhet 28 november 2018

Den 1 februari 2019 planeras en fusion inom SEB Kort. Dotterbolagen Eurocard AB och Diners Club Nordic AB kommer att fusioneras med moderbolaget SEB Kort Bank AB.

Riksgälden har upphandlat ramavtal för korttjänster med SEB Kort och Eurocard och för resekontotjänster med Diners Club och Eurocard. Ramavtalen påverkas inte av fusionen och nuvarande avropsavtal fortsätter att gälla. SEB Kort har skickat information till berörda myndigheter.

Mer information om ramavtalen för kort- och resekontotjänster