Presentationer från årets Finansdag

Nyhet 10 april 2017

Finansdagen den 5 april lockade drygt 200 deltagare från landets myndigheter

Riksgälden bjuder vartannat år in de som arbetar med ekonomi och finans i staten till Finansdagen. Konferensen är ett bra tillfälle att lyssna till aktuella föredrag och knyta nya kontakter.

På programmet i år stod bland annat att Riksgälden berättade om de nya ramavtalen för betalningstjänster, en presentation av bitrände finansminister Per Bolund på temat en hållbar ekonomisk utveckling samt en makroekonomisk utblick av Nordeas chefsekonom Annika Winsth.