Statsskuldens löptid förlängs

Nyhet 9 november 2017

Regeringen fattade i dag beslut om riktlinjer för hur statsskulden ska förvaltas under 2018. Regeringens beslut är i enlighet med Riksgäldens förslag.

Beslutet innebär att löptiden i den del av statsskulden som utgörs av nominell upplåning i kronor för tredje året i följd förlängs med 0,3 år. Förlängningen av löptiden görs mot bakgrund av att kostnadsfördelen med att låna kortfristigt har minskat. En längre löptid medför mindre variation i kostnaden för skulden.

Från och med 2018 ska även instrument med mer än tolv år till förfall inkluderas i löptidsstyrningen. Den nominella kronskuldens löptid ska vara mellan 4,3 och 5,5 år.

För de delar av statsskulden som utgörs av real kronskuld och valutaskuld görs inga löptidsförändringar. Styrningen av statsskuldens sammansättning behålls också oförändrad.

I regeringens riktlinjebeslut införs även förtydliganden om hur statsskuldens kostnad ska mätas, i syfte att underlätta uppföljningen av det övergripande målet för statsskuldsförvaltningen.

Regeringens pressmeddelande och riktlinjer

Kontakt

Robert Sennerdal, pressekreterare, 08 613 46 94