Riksgäldens delårsrapport 2017

Nyhet 15 augusti 2017

Riksgälden lämnar i dag delårsrapporten för första halvåret 2017 till Finansdepartementet.

I rapporten presenteras verksamheten i korthet och Riksgäldens finansiella redovisning för perioden 1 januari–30 juni 2017.

Riksgäldens delårsrapport 2017, pdf