Nytt statligt ramavtal för laddningsbara bankkort

Nyhet 7 april 2017

Riksgälden har tecknat ett nytt ramavtal som innebär att ICA Banken blir fortsatt leverantör av laddningsbara kort för statliga myndigheter. Korten används för att göra utbetalningar till personer som saknar svenskt personnummer eller bankkonto.

Laddningsbara kort kan användas både som ett alternativ till kontanter och i stället för mer traditionella utbetalningstjänster som exempelvis avier. Migrationsverket, som betalar ut ersättning till asylsökande med förbetalda kort, är den största användaren.

– De laddningsbara korten bidrar till säkrare och effektivare betalningar för staten framför allt genom att de ersätter kontanter, säger Jenny Rolling, chef för avdelningen Statens internbank på Riksgälden.

Billigare och enklare kort främjar användningen

Det nya ramavtalet omfattar två typer av laddningsbara kort – förbetalda och efterbetalda. Det förbetalda kortet är en enklare och billigare variant, medan det efterbetalda kortet är dyrare och har fler funktioner, till exempel att det kan användas i uttagsautomater. I det nuvarande ramavtalet finns bara en typ av kort, som funktionsmässigt motsvarar det efterbetalda kortet. Det används i dagsläget av ett 40-tal myndigheter.

– Den enklare och billigare varianten i det nya avtalet ger fler myndigheter möjlighet att använda laddningsbara kort och därmed bidra till ökad säkerhet och sänkta kostnader för statens betalningar, säger Jenny Rolling.

Myndigheterna betalar en avgift på 155 kronor per år för det förbetalda kortet och 314 kronor per år för det efterbetalda. Med det efterbetalda kortet faktureras myndigheten i efterhand för de medel som laddas på korten, medan de förbetalda korten ska finansieras i förskott. I avgiften för det efterbetalda kortet ingår också bankomatuttag, möjlighet att ladda kort på helger samt att eventuella kvarstående medel betalas tillbaka till myndigheten när ett kort avslutas.

Fler anbud i upphandlingen

Marknaden för laddningsbara kort har vuxit jämfört med vid tidigare upphandlingar. Riksgälden fick denna gång in fem anbud på förbetalda kort och fem anbud på efterbetalda kort, från sammanlagt sex olika leverantörer.

Avtalets löptid är från och med den 1 juli 2017 till och med den 30 juni 2020, med möjlighet till ett års förlängning. Tjänsterna under det nya avtalet börjar levereras den 1 januari 2018 när det nuvarande ramavtalet för förbetalda kort löper ut.