Nytt statligt ramavtal för korttjänster

Nyhet 25 augusti 2017

Riksgälden har tecknat nytt statligt ramavtal för betalkort, inköpskort och virtuella kort med SEB Kort och Eurocard. Atalet börjar tillämpas den 1 januari 2018.

Avrop ska ske enligt rangordning med SEB Kort på första plats och Eurocard på andra plats. Eurocard är underleverantör till SEB Kort, vilket innebär att det i båda fallen är Eurocardkort som levereras.

Avtalet kan börja avropas från och med den 1 september 2017. Observera att även de myndigheter som har Eurocard under det nuvarande ramavtalet måste göra nya avrop. Efter att avrop har skett kan myndigheterna behålla samma fysiska kort som idag.

Upphandlingen av resekontotjänster har blivit överprövad till Förvaltningsrätten. Det betyder att avtalsspärren automatiskt förlängs tills Förvaltningsrätten har meddelat dom i ärendet. Riksgälden avvaktar Förvaltningsrättens utslag.

Läs mer om det nya ramavtalet för korttjänster