Information rörande upphandling av resekonto

Nyhet 6 november 2017

Som tidigare meddelats har Riksgäldens upphandling av resekontotjänster överklagats till kammarrätten.

Om ett avgörande drar ut på tiden har Riksgälden för avsikt att direktupphandla en förlängning av de befintliga resekontoavtalen. I sådant fall kommer vi att bistå de myndigheter som är i behov av resekontotjänster med information och mallar på Riksgäldens hemsida. Vi ber er att avvakta tills vidare så återkommer vi med mer information.

Läs mer om upphandlingen av resekontotjänster