Driftsstart av systemet SIBS senareläggs

Nyhet 3 april 2017

Riksgälden har beslutat att senarelägga driftsstarten av systemet SIBS, det system som ska ersätta SITS och SIBSYS.

Systemet kommer i stället att driftssättas under hösten. Information om datum samt utbildningar kommer att lämnas efter sommaren. Vi ber om ursäkt för eventuella olägenheter till följd av  förseningen.

Kontakta gärna Riksgälden på e-post sibs@riksgalden.se eller telefon 08 613 45 80 vid frågor.