Ändrade föreskrifter till betalningsförordningen

Nyhet 24 maj 2017

Riksgälden har beslutat om ändringar i föreskrifter och allmänna råd till förordning (2017:170) om statliga myndigheters betalningar och medelsförvaltning.

Ändringarna i föreskrifterna är en anpassning till den nya betalningsförordning som trädde i kraft den 31 mars 2017. Riksgälden har även gjort ytterligare några ändringar i syfte att öka effektiviteten och säkerheten i betalningsmodellen. Ändringarna avser bland annat myndigheternas hantering av bankkonton och medelsförvaltning samt säkerhet i samband med betalningar. De nya föreskrifterna och allmänna råden träder i kraft den 1 juli 2017 och kommer att publiceras på Riksgäldens hemsida i samband med att de kommer från tryckeriet (preliminärt i slutet av maj).

Läs mer om de nya föreskrifterna och allmänna råden