Snart dags för det nya betalningstjänstavtalet

Nyhet 19 januari 2017

Den 1 april börjar de nya ramavtalen för betalningstjänster att tillämpas.

Merparten av myndigheterna är klara med sina avrop. Även när avropen är färdiga är det viktigt att stämma av med ramavtalsbanken om vilka övriga anpassningar som behövs. För myndigheter som byter ramavtalsbank kan exempelvis justeringar av redovisningssystemet vara nödvändiga. Om arbete ska utföras av en extern levernatör behöver det beställas i god tid för att hinna bli klart till den 1 april.

Läs mer om de nya ramatavalen för betalningstjänster