Nya blanketter för kontoadministration

Nyhet 28 februari 2017

Riksgälden har publicerat nya blanketter för kontoadministration på Riksgäldens webbplats.

Blanketterna har uppdaterats och anpassats med hänsyn till de nya ramavtalen för betalningstjänster med leveransstart den 1 april. Har ni frågor med anledning av de nya blanketterna är ni välkomna att höra av er till Statens internbank på telefon 08-613 45 80 eller mejla statensinternbank@riksgalden.se.

Ta del av de nya kontoblanketterna