Kännedomen om insättningsgarantin kvar på drygt hälften

Nyhet 9 mars 2017

Drygt hälften av svenskarna känner till att det finns ett skydd för pengar insatta på konto i banker och vissa andra finansiella institut. Det visar den senaste mätningen av allmänhetens kunskap om och förtroende för insättningsgarantin.

Resultatet av mätningen, gjord av Kantar Sifo i slutet av 2016, visar att 52 procent av de tillfrågade spontant känner till insättningsgarantin. Motsvarande resultat föregående år var 51 procent. Förändringen är inte statistiskt säkerställd.

Kännedomen ökar i åldersgruppen 15–29 år, men den är fortfarande högre bland äldre. Den är också högre bland män än kvinnor. Högst kännedom har personer med ett sparande på mer än 500 000 kronor. Insättningsgarantin skyddar upp till 950 000 kronor per person och institut.

Av de tillfrågade som kände till skyddet svarade 80 procent att de har ganska eller mycket stort förtroende för insättningsgarantin. När det gäller förtroendet för Riksgälden svarade 70 procent av samtliga tillfrågade att de har ganska eller mycket stort förtroende.

Mer om undersökningen och tidigare resultat

Frågor och svar om insättningsgarantin