Flytt av valutakonton till Danske bank

Nyhet 9 februari 2017

Myndigheter som har tillstånd av Riksgälden för att ha valutakonton måste öppna dessa konton i Danske bank före den 1 april.

När det nya ramavtalet för betalningstjänster träder i kraft blir Danske bank statlig valutabank. Det innebär att myndigheter som har tillstånd att ha valutakonton enligt 12§ betalningsförordningen (2006:1097) ska ha sina valutakonton i Danske bank från och med den 1 april 2017. De myndigheter som idag har valutakonton i andra ramavtalsbanker måste därmed stänga dessa och i stället öppna nya konton i Danske bank. För detta behövs inget nytt tillstånd från Riksgälden.

Myndigheten ska dock meddela Riksgälden de nya kontonumren och vilka konton som samtidigt stängs. Vid behov av nya valutakonton utöver de befintliga måste myndigheten söka tillstånd precis som tidigare.

Har du frågor? Kontakta Statens internbank via e-post statensinternbank@riksgalden.se eller på telefon 08 613 45 80.