Villkor för byten till statsobligation SGB 1060

Nyhet 12 december 2016

Riksgälden introducerar en ny statsobligation SGB 1060 X% 12 May 28. Auktionsvillkoren och kupongen publiceras onsdagen den 18 januari kl. 16:20

Den 25 januari emitteras 3 miljarder kronor i en första auktion av den nya obligationen SGB 1060. Därefter erbjuder Riksgälden byten från SGB 1059 1.0% 12 Nov 26 samt 1058 2.5% 12 May 25 för att snabbt bygga upp volym i den nya obligationen. Bytena görs kursriskneutralt[1] och likvidneutralt[2]. 

Bytesauktioner
 Tor 26 jan
Kursrisk
Fre 27 jan
Kursrisk
Mån 30 jan
Kursrisk
Tis 31 jan
Likvid

Riksgälden köper lån

SGB 1059

SGB 1059

SGB 1058

SGB 1059

Riksgälden köper
belopp (mnkr
) [3]

5 500

5 500

5 900

4 800

Riksgälden säljer lån

SGB 1060

SGB 1060

SGB 1060

SGB 1060

Riksgälden säljer
belopp (mnkr)

5 000

5 000

5 000

5 000

Klockslag för
återköpsränta

10.45

10.45

10.45

10.45

Klockslag för auktionens
stängning

11.00

11.00

11.00

11.00

Klockslag för
auktionsresultat

11.03

11.03

11.03

11.03


Bytesauktionerna har tidigare annonserats i publikationen Statsupplåning – prognos och analys 2016:3 i oktober.

Räntan på återköpslånet publiceras kl. 10.45 på vår webbplats på auktionsdagen.

Bud skall läggas före kl 11.00 på auktionsdagen. Resultatet publiceras ca 11.03 med reservation för att det kan ske något senare. Bud sker endast genom Riksgäldens återförsäljare.

Frågor besvaras av:
Maria Norström, Upplåningschef, 08 613 46 35
Göran Robertsson, Analyschef, 08 613 46 06 [1] Marknadsvärdet av köp- och säljvolym multiplicerat med modifierad duration för respektive obligation ska vara lika.

[2] Marknadsvärdet av köp- och säljvolym i respektive obligation ska vara lika.

[3] Angiven volym av lån 1058 och lån 1059 är endast en approximation beräknad från dagens räntenivåer