Villkor för byten till realobligation SGB IL 3112

Nyhet 14 januari 2016

Riksgälden introducerar en ny real statsobligation, SGB IL 3112 X% 1 Jun 26. Auktionsvillkor och kupong publiceras den 4 februari kl. 16.20.

Riksgälden emitterar 1 miljard kronor av SGB IL 3112 i en första auktion torsdagen den 11 februari 2016. Därefter erbjuds byten till det nya lånet för att snabbt bygga upp volym. Bytena görs likvidneutralt[1] och kursriskneutralt[2].

Bytesauktioner
 

Fre 12 feb
Likvidneutralt

Mån 15 feb
Kursriskneutralt

Tis 16 feb
Likvidneutralt

Riksgälden köper lån

SGB IL 3108

SGB IL 3109

SGB IL 3104

Riksgälden köper belopp (mnkr) [3]

4 900

5 300

1 700

Riksgälden säljer lån

SGB IL 3112

SGB IL 3112

SGB IL 3112

Riksgälden säljer belopp (mnkr)

5 000

5 000

3 000

Klockslag för återköpsränta

10.45

10.45

10.45

Klockslag för auktionens stängning

11.00

11.00

11.00

Klockslag för auktionsresultat

11.03

11.03

11.03

Den nya realobligationen annonserades i publikationen Statsupplåning – prognos och analys 2015:3 den 28 oktober 2015.

Räntan på återköpslånet publiceras kl. 10.45 på auktionsdagen på riksgalden.se/upplaning.

Bud ska läggas före kl. 11.00 på auktionsdagen. Resultatet publiceras kl. 11.03 med reservation för att det kan ske något senare. Bud sker endast genom Riksgäldens återförsäljare.

Frågor besvaras av:

Maria Norström, upplåningschef, 08 613 46 35
Magdalena Belin, analyschef, 08 613 52 28
 [1] Marknadsvärdet av köp- och säljvolym i respektive obligation ska vara lika.

[2] Marknadsvärdet av köp- och säljvolym multiplicerat med modifierad duration för respektive obligation ska vara lika.

[3] Angiven volym av SGB IL 3108, 3109 och 3104 är en approximation beräknad från dagens räntenivåer.