Viktigt att informera om följderna av nya regelverket

Nyhet 1 september 2016

Bankernas ägare och kreditgivare får stå för kostnaderna för en bank i kris, i stället för skattebetalarna. Det är följden av den nya formen av bankkrishantering, resolution, som Riksgälden ansvarar för. Det sade riksgäldsdirektör Hans Lindblad när han i dag talade på Svenska Dagbladets Bank Summit.

Kreditgivarna kan exempelvis vara fondbolag, pensionsbolag eller försäkringsbolag. De som placerat pengar i produkter från dessa bolag kan därmed komma att förlora pengar vid en bankkris.

– Det är viktigt att de här bolagen informerar sina kunder om riskerna. Det ska inte komma som en överraskning för den enskilde att man kan förlora pengar för att fondbolaget placerat i banker, säger riksgäldsdirektör Hans Lindblad.

Hantering av banker i kris, pdf

Kontakt

Linda Rudberg 08 613 45 38