Statens avkastnings- och utlåningsränta för 2017

Nyhet 10 oktober 2016

Statens avkastnings- och utlåningsränta har fastställts till 0,88 procent för 2017.

Riksgälden fastställer varje år statens avkastnings- och utlåningsränta enligt förordningen (2007:1447) med instruktion för Riksgälden. Räntan baseras på ett treårigt genomsnitt av marknadsräntan för statsobligationer med 4-6 års löptid, med ett tillägg på 0,25 procentenheter.