Riksgäldens delårsrapport 2016

Nyhet 15 augusti 2016

Riksgälden lämnar i dag delårsrapporten för första halvåret 2016 till Finansdepartementet.

I rapporten presenteras verksamheten i korthet och Riksgäldens finansiella redovisning för perioden 1 januari–30 juni 2016.

Riksgäldens delårsrapport 2016, pdf