Riksgälden gör uppehåll i utgivningen av premieobligationer

Nyhet 14 december 2016

Som en följd av det låga ränteläget har Riksgälden beslutat att tillsvidare inte ge ut premieobligationer. Riksgälden räknar med att återuppta sparformen när den återigen bedöms vara lönsam.

–Dagens låga ränteläge medför förluster som gör det svårt att motivera utgivningen av premieobligationer. Samtidigt är premieobligationer för många sparare en efterfrågad sparprodukt och planen är att börja med utgivningen igen när det är lönsamt, säger Thomas Olofsson, chef för avdelningen för skuldförvaltning.

Regeringen konstaterade den 10 november, i samband med beslutet om riktlinjer för statsskuldens förvaltning 2017, att det låga ränteläget gör att premieobligationsupplåningen för närvarande inte kan bidra till att sänka kostnaden för statsskulden. För att begränsa räntekostnadsförlusten rekommenderade regeringen Riksgälden att överväga att inte ge ut premieobligationer.

Riksgälden konstaterar att sparprodukten väntas vara olönsam de närmaste åren och har därför beslutat att tills vidare inte ge ut premieobligationer. Därigenom kan förlusterna minskas.