Räntekontosaldon fortfarande felaktiga

Nyhet 13 oktober 2016

Räntekontosaldon från och med den 10 oktober kan fortfarande vara felaktiga i SIBWebb. Detta påverkar inte era utbetalningar. Vi återkommer med information när saldona är rättade.

Vid frågor kontakta Statens internbank på telefon 08 613 45 80 eller e-post statensinternbank@riksgalden.se.