Protokoll från Finansiella stabilitetsrådet

Nyhet 13 juni 2016

Den 7 juni träffades företrädare för regeringen, Riksbanken, Riksgälden och Finansinspektionen i Finansiella stabilitetsrådet. Protokollet från mötet finns nu tillgängligt.

Protokollet är publicerat på Finansiella stabilitetsrådets webbplats.