Proposition med ändrade regler för stärkt insättningsgaranti

Nyhet 22 mars 2016

Regeringen har i dag överlämnat en proposition med förslag på ändrade regler för insättningsgarantin till riksdagen. Ändringarna innebär att skyddet för insättningar förstärks.

Förslagen, som följer av ett omarbetat EU-direktiv, innebär bland annat att:

  • det högsta ersättningsbeloppet bestäms till 950 000 kronor
  • ett högre ersättningsbelopp (max 5 miljoner kronor) kan utgå för vissa särskilda livshändelser som exempelvis försäljning av bostad
  • utbetalningstiden vid ett ersättningsfall förkortas från 20 till 7 arbetsdagar
  • institutens informationsskyldighet mot insättarna skärps.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2016.

Riksgälden är ansvarig myndighet för insättningsgarantin i Sverige.

Förstärkt insättningsgaranti (Prop. 2015/16:106)

Mer om insättningsgarantin enligt gällande regler