Peter Englund ny ledamot i Riksgäldens vetenskapliga råd

Nyhet 1 april 2016

Peter Englund, professor i finansiell ekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm, är ny ledamot i Riksgäldens vetenskapliga råd.

Rådet har bland annat till uppgift att bistå med råd och idéer inom Riksgäldens olika ansvarsområden samt kvalitetssäkra de utvärderings- och analysmetoder som tas fram och tillämpas. Rådets möten leds av riksgäldsdirektören.

Övriga ledamöter i rådet är Nils Gottfries, professor i nationalekonomi vid Uppsala universitet, och Anna Larsson Seim, docent i nationalekonomi vid Stockholms universitet.