Ofullständig information om räntekontosaldon

Nyhet 21 januari 2016

Informationen om räntekontosaldon per den 20 januari är ofullständig  i SIBWebb. Problemet är löst sedan den 4 februari.