Nya kontovillkor i januari

Nyhet 21 december 2016

Från och med den 1 januari 2017 tar Statens internbank bort alla avgifter på lån och placeringar. Vidare ändras dagräkningskonventionen för transaktionskonton.

Kontoavgifter tas bort

Alla avgifter på våra konton tas bort från och med den 1 januari 2017. Vissa konton med bunden ränta kommer att få en extra avisering av upplupna avgifter per den 31 december 2016. Berörda kunder har fått information.

Ny dagräkningskonvention

Transaktionskonton (t.ex. räntekonton och avistalån till anläggningstillgångar) kommer att få dagräkningskonventionen Act/360 i stället för som idag 30E/360. Med den nya konventionen räknas ränta för faktisikt antal dagar i stället för att varje månad schablonmässigt får 30 dagar. Det innebär även att räntesatserna för transaktionskonton justeras med en ny formel.