Ny chefsjurist på Riksgälden

Nyhet 28 oktober 2016

Riksgälden har rekryterat Ingela Grönquist som ny chefsjurist. Hon kommer närmast från Finansdepartementets finansmarknadsavdelning där hon är biträdande enhetschef för bankenheten.

Grönquist har varit anställd på Finansdepartementet sedan 2009 och har framför allt arbetat med lagstiftning inom bankområdet, bland annat avseende insättningsgarantin och bankkrishantering. Dessförinnan förordnades hon som kammarrättsassessor vid Kammarrätten i Stockholm. Ingela Grönquist har dessutom haft olika befattningar inom bolag på finansmarknaden. Hon tillträder som chefsjurist på Riksgälden den 9 januari 2017.

Riksgälden är sedan början av året resolutionsmyndighet, med ansvar för både krisförberedelser och hantering av banker i kris.

Jag är mycket glad att vi har lyckats rekrytera Ingela Grönquist. Hon har en stor kunskap inom finansmarknadsfrågor och krishantering inom bankområdet, säger Hans Lindblad, riksgäldsdirektör.