Mer än hälften känner till insättningsgarantin

Nyhet 10 mars 2016

Drygt hälften – 51 procent – av svenskarna känner till att det finns ett skydd för insatta pengar hos banker och andra finansföretag. Det visar Riksgäldens senaste undersökning av allmänhetens kännedom om insättningsgarantin.

Årets undersökning visar inte på några stora förändringar jämfört med föregående års resultat, men vi kan se en viss försämring vad gäller kännedom och kunskap om insättningsgarantin, 55 procent 2014.

Liksom i föregående års undersökning är det få som vet hur stort belopp man som mest kan få tillbaka och hur snabbt pengarna betalas ut. Däremot är fortroendet stort för att få tillbaka insatta pengar från insättningsgarantin. Förtroendet för Riksgälden som myndighet är fortsatt högt.

Undersökningen genomfördes av TNS Sifo i november 2015.