Kommentar om folkomröstningen i Storbritannien

Nyhet 24 juni 2016

Riksgälden följer utvecklingen på de finansiella marknaderna och har löpande dialog med andra myndigheter. Vi har beredskap att vidta nödvändiga åtgärder för att hantera störningar på de finansiella marknaderna.

Kontakt
Jörgen Eklund, 070 222 44 39