Insättningsgarantin gäller även med ny bankkrislagstiftning

Nyhet 25 januari 2016

Riksgälden har under senare tid fått frågor om vad som händer med insättningsgarantin när de nya reglerna för bankkrishantering börjar gälla. Svaret är att insättningar upp till motsvarande 100 000 euro alltid är skyddade.

Med de nya reglerna införs ett särskilt förfarande för att hantera banker i kris utan att försätta dem i konkurs. Förfarandet kallas resolution och innebär att staten kan hålla i gång hela eller delar av den krisande bankens verksamhet om det krävs för att bevara den finansiella stabiliteten. Reglerna har beslutats på EU-nivå och träder i kraft i Sverige den 1 februari 2016.

De nya reglerna innebär att förluster som uppstår i en krisande bank ska täckas av ägare och långivare, precis som i vilket företag som helst. Staten ska alltså inte stå för notan. Det ska inte heller vanliga insättare göra, vilket Riksgälden ibland får frågor om.

Garanterade insättningar är alltid skyddade

Förlusterna i den krisande banken ska vid resolution fördelas enligt en viss ordning (förmånsrätten). Det innebär att de ska täckas först och främst av aktieägarna och därefter genom nedskrivning av skulder till större långivare, som till exempel investerat i bankens obligationer. Garanterade insättningar är däremot undantagna från skuldnedskrivning (bail-in). Insättningar upp till 100 000 euro är alltså skyddade både i resolution och i konkurs.

Riksgälden är ansvarig myndighet

I Sverige ansvarar Riksgälden för tillämpningen av de nya reglerna för krishantering. Riksgälden har sedan tidigare även ansvaret för insättningsgarantin.

Insättningsgarantin, 08 613 52 00 eller ig@riksgalden.se
Presstjänst, 08 613 45 38