Förslag till föreskrifter om insättningsgaranti

Nyhet 29 april 2016

Riksgälden föreslår föreskrifter om insättningsgaranti och ändringar i föreskrifterna om instituts skyldighet att lämna uppgifter om insättare och deras insättningar. Synpunkter på förslagen välkomnas senast den 16 maj 2016.

Föreskrifterna har tagits fram med anledning av de ändringar i lagen om insättningsgaranti som regeringen föreslår för att genomföra insättningsgarantidirektivet i svensk rätt. EU-direktivet syftar till att harmonisera och stärka konsumenternas skydd för insättningar.

Bestämmelser om information till insättare

De föreslagna föreskrifterna om insättningsgaranti innehåller bestämmelser om hur instituten ska lämna information om insättningsgarantin och hur insättarna ska bekräfta den mottagna informationen. Föreskrifterna innehåller även bestämmelser om skyldighet för instituten att lämna uppgift om garanterade insättningar till Riksgälden.

De föreslagna ändringarna i föreskrifterna om instituts skyldighet att lämna uppgifter om insättare och deras insättningar innebär att instituten ska lämna viss ytterligare information till Riksgälden.

Föreskrifterna föreslås träda i kraft samtidigt som de föreslagna ändringarna i lagen om insättningsgaranti, den 1 juli 2016.