Förslag till ändrad avgiftsmodell för insättningsgarantin

Okategoriserad / Uncategorized 21 september 2016

Riksgälden föreslår ändringar i föreskrifterna om insättningsgaranti som innebär att det införs ett nytt sätt att beräkna avgifterna för de institut som omfattas av garantin. Med den nya beräkningen baseras avgifterna i högre grad än tidigare på institutens risknivå.

Riksgälden föreslår att avgiften ska beräknas enligt riktlinjer från Europeiska bankmyndigheten (Eba). Syftet med avgiftsmodellen är – utöver att finansiera kostnaderna för insättningsgarantin över tid – att bidra till starkare incitament för instituten att minska sin riskprofil.

Synpunkter på förslaget lämnas senast den 18 oktober 2016.

Föreskrifterna föreslås träda i kraft 1 januari 2017.