Föreskrifter om insättningsgaranti

Nyhet 14 juni 2016

Riksgäldens föreskrifter om insättningsgaranti är nu beslutade och publicerade. De träder i kraft den 1 juli 2016, samtidigt som ändringarna i lagen om insättningsgaranti börjar gälla.

De nya föreskrifterna gäller för kreditinstitut, värdepappersbolag och vissa motsvarande utländska företag.

I samband med de nya föreskrifterna om insättningsgaranti görs även ändringar i föreskrifterna om instituts skyldighet att lämna uppgifter om insättare och deras insättningar.

Riksgäldens föreskrifter inom insättningsgarantin

Mer om insättningsgarantin