Brittiska folkomröstningen: Kommentar efter den svenska‎ marknadens öppnande

Nyhet 27 juni 2016

Utvecklingen på de svenska marknaderna följer de globala rörelserna (med börsoro och volatilitet på ‎ränte- och valutamarknaderna).

Riksgälden följer utvecklingen på de finansiella marknaderna och har löpande dialog med Finansinspektionen och Riksbanken. Vi har beredskap att vidta nödvändiga åtgärder för att hantera störningar på de finansiella marknaderna.

Kontakt
Linda Rudberg, 08 613 45 38