Ägarna och kreditgivarna ska bära kostnaderna för en bankkris, inte staten

Nyhet 8 september 2016

Numera är det bankernas ägare och kreditgivare, inte skattebetalarna, som ska stå för kostnaderna för en eventuell bankkris, sade riksgäldsdirektör Hans Lindblad när han i dag talade på UBS årliga bankkonferens.

Riksgälden ansvarar för den nya formen av bankkrishantering, så kallad resolution, och den innebär att skattebetalarna ska hållas skadeslösa om en bank kollapsar.

– Banker i kris ska inte längre räddas med statliga medel, säger riksgäldsdirektör Hans Lindblad.

Förutom bankernas aktieägare är det aktörer som lånat ut pengar till bankerna som får bära kostnaderna. Det kan handla om fondbolag, pensionsbolag eller försäkringsbolag. Har man köpt en placeringsprodukt från ett sådant bolag riskerar man att förlora pengar vid en bankkris.

Bank resolution in the Swedish context, pdf 

Kontakt

Robert Sennerdal, pressekreterare, 08 613 46 94