Nya ramavtal för betalningstjänster under 2016

Nyhet 4 december 2015

Myndigheterna måste under 2016 och 2017 avsätta tid för att förbereda sig inför de nya ramavtalen för betalningstjänster.

Riksgälden kommer under 2016 att upphandla nya ramavtal för betalningstjänster. Planen är att de nya ramavtalen ska träda i kraft under 2016. Tjänsterna i avtalen kommer finnas tillgängliga först när nuvarande ramavtal upphör att gälla,
den 1 april 2017.

Läs mer om upphandlingen av nya ramavtal för betalningstjänster.