Underlag till finansiella stabilitetsrådet

Nyhet 3 juli 2015

När företrädare för regeringen, Finansinspektionen, Riksbanken och Riksgälden träffades den 15 juni i det Finansiella stabilitetsrådet bidrog myndigheterna med underlag till diskussionen. Det gemensamma underlaget publiceras nu.

Drivkrafterna bakom hushållens skuldsättning

Bostadspriserna och hushållens skulder har ökat snabbt i Sverige de senaste 20 åren och allt fler är bekymrade över detta. För att förstå dagens situation har Finansinspektionen, Riksbanken och Riksgälden under våren gemensamt analyserat orsakerna bakom ökningen av bostadspriser och skulder.

Den gemensamma analysen pekar på att följande sex faktorer har haft en avgörande betydelse för utvecklingen:

  • Fallande räntor och stigande inkomster
  • Växande befolkning och snabb urbanisering
  • Begränsat bostadsutbud i storstäder och tillväxtregioner
  • Förändrad beskattning av bostäder
  • Goda kreditvillkor för hushåll
  • Ökat ägande av bostäder