Riksgäldens delårsrapport 2015

Nyhet 13 augusti 2015

Riksgälden lämnar i dag delårsrapporten för första halvåret 2015 till Finansdepartementet.

I rapporten presenteras viktiga händelser och Riksgäldens finansiella redovisning för perioden 1 januari–30 juni 2015.

Riksgäldens delårsrapport 2015, pdf