Räntekontosaldon ej uppdaterade

Nyhet 27 februari 2015

Räntekontosaldon per den 26 februari är inte uppdaterade i SIBWebb. Det går därför bara att hämta information till och med den 25 februari i systemet. Vi arbetar på att lösa problemet.