Ränteändring på avistakonton

Nyhet 2 juli 2015

Räntan på avistakonton i Riksgälden sänks till -0,35 procent från och med den 8 juli.

Med anledning av att Riksbanken sänkte reporäntan med 0,10 procentenheter
till -0,35 procent sänks också räntan på Riksgäldens avistakonton. Reporäntan speglar Riksgäldens korta upplåningskostnad på kapitalmarknaden. Den nya räntan gäller från och med den 8 juli.