Protokoll från Finansiella stabilitetsrådet

Nyhet 18 december 2015

Den 16 december träffades företrädare för regeringen, Riksbanken, Riksgälden och Finansinspektionen i Finansiella stabilitetsrådet. Protokollet från mötet finns nu tillgängligt.

Protokollet är publicerat på Finansiella stabilitetsrådets webbplats.