Proposition med nya regler för effektivare bankkrishantering

Nyhet 3 november 2015

Regeringen har i dag överlämnat en proposition med förslag till nya regler för att genomföra krishanteringsdirektivet. Genom förslagen ges Riksgälden omfattande verktyg för att kunna stabilisera och rekonstruera banker i kris.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 februari 2016.

Pressmeddelande från regeringen

Mer om vad de nya reglerna innebär och Riksgäldens roll