Korrigering mellan flöden i SIBWebb

Nyhet 22 juni 2015

Nu kan samtliga myndigheter enkelt korrigera mellan det räntebärande och icke-räntebärande flödet direkt i SIBWebb.

Om du som myndighet har betalningar i både det räntebärande och icke-räntebärande flödet kan du enkelt göra korrigeringar mellan flödena i SIBWebb. Du väljer då uppdraget korrigering betalflöde som finns under Inbetalning till SCR eller Utbetalning från SCR. Korrigeringstransaktionerna syns sedan på ert SCR-konto i engagemangsöversikten i SIBWebb.

Genom att göra korrigeringen direkt i SIBWebb behöver du inte skapa en betalning i ramavtalsbanken.