Angående nya betalningstjänster på marknaden

Nyhet 21 oktober 2015

Betalningstjänster som PayPal, PayEx, IZettle, Klarna, WyWallet med flera får inte användas av statliga myndigheter.

Ovanstående betalningstjänster ingår inte i de ramavtal för betalningstjänster som Riksgälden har upphandlat. Myndigheten kan i stället betala eller ta emot betalningar med kort och andra tjänster som erbjuds i ramavtalen. Även Swish kan upphandlas efter Riksgäldens godkännande. Ersättningar till myndigheten ska sättas in direkt på myndighetens bankkonto i en ramavtalsbank, bland annat för att undvika ränteförlust.

Betalningsförordningen (2006:1097) fastställer att myndigheterna ska använda de betalningstjänster som har upphandlats via ramavtalen. Myndigheter kan ansöka om separatavtal som Riksgälden måste godkänna. I utvärderingen av nya betalningstjänster tar vi hänsyn till myndighetens behov utifrån följande kriterier:

  1. Betalningsförordningen och andra regelverk (till exempel EU-lagstiftning).
  2. Ramavtal och betalningsmodellen (inklusive teknik och säkerhet).
  3. Likviditetsstyrning (till exempel float).
  4. Finansiella risker (till exempel avvecklingsrisk eller motpartsrisk).
  5. Kostnadsstruktur (till exempel samlingsfaktura i efterskott).

Kontaktperson: Jan Maarten Dijkgraaf, Statens internbank (telefon 08 613 45 84 eller e-post jan.maarten.dijkgraaf@riksgalden.se)