Information om förnyad konkurrensutsättning

Nyhet 11 juli 2016

 

För de myndigheter som ska göra en förnyad konkurrensutsättning finns nu mer information och mallar på Riksgäldens webbplats för att underlätta avropsförfarandet.

Läs mer om förnyad konkurrensutsättning