Information om betalkort med personligt betalningsansvar

Nyhet 25 september 2015

Den 9 december träder en EU-förordning i kraft som påverkar Riksgäldens ramavtal för betalkort med personligt betalningsansvar.

Regleringen innebär ändrade förmedlingsavgifter för kortutgivaren Eurocard (Mastercard kortnätverk) och The Card (Visa kortnätverk).

Betalkortets funktionalitet eller användningsområde påverkas inte av regleringen. Ramavtalsvillkoren och avropsrutiner är oförändrade.

Eurocard behöver dock byta ut befintliga kort och kontaktar berörda myndigheter och kortinnehavare snarast.