Hans Lindblad talade på Mäklarsamfundet om hushållens skulder och amorteringskrav

Nyhet 29 september 2015

Riksgäldsdirektör Hans Lindblad talade under tisdagen vid Mäklarsamfundet om hushållens skulder och finansiell stabilitet. Han berörde bland annat bostadsrättsföreningar och dess skulder och vikten av att hushåll kan bedöma enskilda föreningars ekonomi.

- Det är viktigt med full transparens kring bostadsrättsföreningars skuld och att hushåll därmed kan bedöma hur den egna ekonomin påverkas av förändringar i ränteläget och föreningens ekonomi. Hushållets andel av föreningens skuld bör beaktas av bankerna i sin kreditprövning. Det är också rimligt att pröva om andel av en förenings skuld ska ingå i förslaget om amorteringskrav, sa Hans Lindblad.

Presentation: Hushållens skulder och finansiell stabilitet

Kontakt:
Linda Rudberg, pressansvarig, 08 613 45 38