Hans Lindblad kommenterar FI:s beslut att återkalla amorteringskrav

Nyhet 23 april 2015

- Beskedet från Finansinspektionen om att åtgärder för att öka amorteringar försenas är bekymmersamt givet den höga skuldsättningen. Riksgälden har välkomnat åtgärder för att öka amorteringarna bland högt skuldsatta hushåll och ser ett tydligt behov av att få på plats åtgärder som ökar hushållens motståndskraft och minskar risken att Sveriges ekonomi påverkas negativt vid störningar. Det är viktigt att regelverket förtydligas kring FI:s mandat och önskvärt att detta genomförs med hög prioritet, säger riksgäldsdirektör Hans Lindblad.