Gemensamt ansvar för finansiell stabilitet

Nyhet 18 maj 2015

Finansiella kriser kostar pengar både för samhället och för individen, och därför vill vi så långt möjligt undvika dem. Finansinspektionen, regeringen, Riksgälden och Riksbanken är alla viktiga pelare i det förebyggande arbetet med finansiell stabilitet men också när en finansiell kris uppstår. Den 18-20 maj anordnar vi gemensamt en konferens om hur man på bästa sätt hanterar globala finansiella kriser.

Nya regelverk som ändrar spelplanen för finansmarknaden

Konferensen tar bland annat upp det reformarbete som inleddes efter den globala finanskrisen. Både globalt och inom EU formas just nu nya regelverk som på många sätt kommer att förändra spelplanen för finansmarknaderna.

Konferensen är ett forum där myndigheter, branschföreträdare och forskare får mötas och diskutera aktuella krishanteringsfrågor och det pågående reformarbetet. Programmet innehåller ett brett spektrum av talare som kommer att bidra med olika perspektiv på frågorna: vad de nya spelreglerna innebär och vilka implikationer de får för det finansiella systemet och samhällsekonomin i stort.

Talare i urval

Elke König: Ordförande Single Resolution Board (bankunionens nya krishanteringsmyndighet)
Anders Borg: Finansminister 2006-2014
Christian Clausen: vd Nordea
Martin Hellwig: Professor Max-Planck-Institute for Research on Collective Goods

Totalt väntas cirka 250 deltagare.

För program och mer information om Financial Safety Net Conference, besök www.fsnc.se.