Fortsatt gott betyg till Riksgäldens skuldförvaltning

Nyhet 8 april 2015

Förtroendet för Riksgäldens upplåningsverksamhet är fortsatt högt bland återförsäljare och investerare. Det visar den senaste undersökningen av TNS Sifo Prospera.

Värderingen bland återförsäljare och svenska investerare karakteriseras som mycket hög: 4,1 respektive 4,0 på en femgradig skala. Det samlade betyget från internationella investerare var 3,7.

Bland de områden som får högst betyg finns såväl kommunikationen om statens lånebehov och finansering som Riksgäldens marknadsvård genom repor. I jämförelse med andra skuldkontor värderas Riksgälden högre när det gäller bland annat transparens och ledningens förmåga att fatta snabba beslut.

Även Riksgäldens webbplats får goda betyg. Under det senaste året har Riksgälden fortsatt arbetet med att lägga ut data om statsskulden och upplåningen som kan hämtas interaktivt. Enligt undersökningen har nära 50 procent av återförsäljarna och investerarna använt tjänsten, en markant ökning från föregående mätning.

– Det är glädjande att den interaktiva tjänsten fått ett så gott mottagande. Det har varit en målmedveten och långsiktig investering att bygga upp ett datalager med effektiva gränssnitt, säger Thomas Olofsson, skuldförvaltningschef.

Riksgälden kommer också att fortsätta satsa på att utveckla investerarkontakterna. Det är en viktig och naturlig del i strävan att upprätthålla en bred investerarbas.

Resultatet av undersökningen

Kontakt

Anna Sjulander, biträdande upplåningschef, 08 613 47 77