Den 25 februari öppnar anmälan till Finansdagen 2015

Nyhet 5 februari 2015

Snart öppnar anmälan till Finansdagen den 16 april 2015.

Riksgälden anordnar vartannat år Finansdagen som vänder sig till ekonomichefer och ekonomipersonal på myndigheterna. Finansdagen arrangeras den 16 april på Rival i Stockholm.

Anmälan öppnar den 25 februari.